Tunö Brf

Viktig information vid avflyttning/inflyttning

Att tänka på inför flytten....

El

Tunö tillämpar så kallad enhetsmätning, där föreningen köper in el och vidaredebiterar till den boende efter förbrukning. Ingen uppsägning eller anmälan av el-abonnemang är nödvändig.

Förbrukningen debiteras 4 månader i efterskott, så el som förbrukats i januari debiteras på månadsavin för maj. Detta måste regleras mellan den inflyttande och avflyttande så att den avflyttande betalar sin förbrukade el. Er mäklare skall hjälpa till med att reglera detta.


Bredband och IP-telefoni

Bredband och IP-telefoni via Telenor ingår i månadsavgiften (endast abonnemang, inte trafikavgifter). Avflyttande medlem måste dock säga upp sitt abonnemang och inflyttande måste teckna nytt abonnemang. Detta är ett krav för att Telenor ska ha rätt kundinformation.

Kabeltv

Föreningens leverantör för kabeltv är Canal Digital Kabel AB. Till varje lägenhet hör en digital-TV-box. Den ska vid avflyttning lämnas kvar i lägenheten. Den är inte personlig egendom utan tillhör föreningen.

Tvättbricka

Varje lägenhet har en tvättbricka för att komma in i tvättstugorna. Denna skall lämnas över från den avflyttande till den inflyttande medlemmen. 

Nycklar

Om du har kvitterat ut nycklar så kan du få tillbaka depositionen för dessa genom att komma förbi föreningsexpeditionen.