Tunö Brf

Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi. Årsavgiften ska täcka kostnaderna och måste samtidigt trygga möjligheterna att nu och i framtiden klara nödvändigt underhåll. De största utgifterna är räntor, värme och underhåll.

Föreningens styrelse sammanträder varje månad med extra sammanträden vid behov. Om du har frågor till styrelsen är du välkommen på expeditionstid. Om du har skrivelser till styrelsen är du välkommen att skicka dem på vår mailadress: info@tuno.org

Styrelsemedlemmar 2021-2022


Ordförande 
  Efrem Rhawi 
070-731 06 08 förnamn@tuno.org 

Vice Ordförande   Johan Sultan Helsingörsg. 21  08-5903 06 94 förnamn@tuno.org 

Sekreterare   Hans Cronwall Langelandsg. 36  073-068 39 01 förnamn@tuno.org 

Ledamot
  David Ronakali Langelandsg. 12   förnamn@tuno.org 

Ledamot
  Jeni Othman Langelandsg. 6   förnamn@tuno.org 

Ledamot   Lars Abrahamsson Langelandsg. 36  070-639 81 31 förnamn@tuno.org 

HSB-ledamot   Vahid Jafarpour HSB Sthlm, 
Flemingg. 41, 
112 84 Stockholm
   

Övriga roller (ej styrelse)


 Revisor  Mats Hellberg  Langelandsg. 34   revisor@tuno.org 
 Valberedningen 
 Kemal Firat  Langelandsg. 24 
070-433 26 94  valberedningen@tuno.org