Tunö Brf

Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi. Årsavgiften ska täcka kostnaderna och måste samtidigt trygga möjligheterna att nu och i framtiden klara nödvändigt underhåll. De största utgifterna är räntor, värme och underhåll.

Föreningens styrelse sammanträder varje månad med extra sammanträden vid behov. Om du har frågor eller skrivelser till styrelsen är du välkommen att skicka dem på vår mailadress: info@tuno.org

Styrelsemedlemmar 2022-2023


Ordförande 
  Efrem Rhawi 
070-731 06 08 förnamn@tuno.org 

Vice Ordförande   Hans Cronwall
Langelandsg. 36
073-068 39 01
förnamn@tuno.org 

Sekreterare   Lars Abrahamsson

Langelandsg. 36
070-639 81 31  förnamn@tuno.org 

Ledamot
  Kemal Firat Langelandsg. 24
  förnamn@tuno.org 

Ledamot
  Catalin Neagu Langelandsg. 36
  förnamn@tuno.org 

Ledamot
  Chumu Jamal Helsingörsg. 7   förnamn@tuno.org 

Ledamot
  Jeni Othman Langelandsg. 6   förnamn@tuno.org 

Ledamot   Lennart Petterson
  förnamn@tuno.org 

HSB-ledamot   Fredrik Axonius HSB Sthlm, 
Flemingg. 41, 
112 84 Stockholm
   förnamn.efternamn@hsb.se

Övriga roller (ej styrelse)


 Revisor  Mats Hellberg  Langelandsg. 34   revisor@tuno.org 
 Valberedningen 
 Kemal Firat  Langelandsg. 24 
070-433 26 94  valberedningen@tuno.org