Tunö Brf

Styrelsen

Styrelsens viktigaste uppgift är att ansvara för föreningens ekonomi. Årsavgiften ska täcka kostnaderna och måste samtidigt trygga möjligheterna att nu och i framtiden klara nödvändigt underhåll. De största utgifterna är räntor, värme och underhåll.

Föreningens styrelse sammanträder varje månad med extra sammanträden vid behov. Om du har frågor till styrelsen är du välkommen på expeditionstid. Om du har skrivelser till styrelsen är du välkommen att skicka dem på vår mailadress: info@tuno.org

Styrelsemedlemmar 2019-2020

Efrem Rhawi 
Ordförande
Langelandsgatan 8 164 43 Kista 
070-731 06 08


Johan Sultan
Vice ordförande 
Helsingörsgatan 21 164 44 Kista 
08-590 306 94


Hans Cronwall
Sekreterare
Langelandsgatan 36 164 43 Kista
073-068 39 01


Christer Sommar
Ledamot
Langelandsgatan 18 164 43 Kista
070-583 81 80


Ulla Edberg
Ledamot
Langelandsgatan 10 164 43 Kista
070-747 02 67


Jon Petter Gustafsson
Ledamot
Langelandsgatan 18 164 43 Kista
070-654 67 61


Lars Abrahamsson
Ledamot
Langelandsgatan 36 164 43 Kista
070-639 81 31


Rabi Uysal
Ledamot
Helsingörsgatan 19 164 44  KISTA 
070-459 33 32


HSBs representant
Vahid Jafapour
HSB Sthlm Fleminggatan 41 112 84 Stockholm
08-508 810 56


Revisor
Mats Hellberg
Langelandsgatan 34 164 43 Kista