Tunö Brf

Stadgar

bild

Reviderade stadgar

Här nedan finns de reviderade förslag till stadgar i Tunö Brf som behandlades på extra stämman 2018.