Tunö Brf

Expedition

Helsingörsgatan 7 finns föreningens expedition.

P.g.a. Covid-19 håller expeditionen stängt tills vidare. 

Tunös medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen

För nycklar - kontakta Lars

Träfflokal - kontakta Rabi

Övriga frågor från medlemmar - kontakt@tuno.org

Expeditionen är för närvarande ej öppen onsdagar kl. 18:00 – 19:00. Här är du mycket välkommen med frågor och synpunkter samt boka föreningslokalen för möten och kalas.

Från mitten av juni till mitten av augusti, liksom under jul- och nyårshelgerna, är expeditionen stängd.

Om du som medlem vill kontakta föreningen maila till kontakt@tuno.org