Tunö Brf

Förvaltning

Detta är aktuell information per den 1juli 2019.

HSB svarar för fastighetsförvaltning och ekonomiförvaltning.

Vår förvaltare heter Signild Nygren och vår förvaltningsassistent heter Emilie Leach, tillförordnad till tjänsten tillsätts permanent. De träffas på telefon 010-442 11 00 (växel).

Frågor rörande överlåtelser, panter, garage, p-platser och årsavgifter Emilie Leach, telefon 010-442 11 00 (växel). 

Om Ni vill skicka e-post till en kontaktperson används adressen förnamn.efternamn@hsb.se