Tunö Brf

Förvaltning

Detta är aktuell information per den 25 januari 2019.

HSB svarar för fastighetsförvaltning och ekonomiförvaltning.

Vår förvaltare heter Pirjo Ropponen och vår förvaltningsassistent heter Britt Kraft. De träffas på telefon 010-442 11 00 (växel).

Frågor rörande överlåtelser, panter, garage, p-platser och årsavgifter: Britt Kraft, telefon 010-442 11 00 (växel). 

Om Ni vill skicka e-post till en kontaktperson används adressen förnamn.efternamn@hsb.se