Tunö Brf

Förvaltning

Detta är aktuell information per den 2 maj 2016.

HSB svarar för fastighetsförvaltning och ekonomiförvaltning.

Vår förvaltare heter Yohannes Tewelde och vår förvaltningsassistent heter Britt Kraft. De träffas på telefon 010-442 11 00 (växel).

Frågor rörande överlåtelser, panter, garage, p-platser och årsavgifter: Britt Kraft, telefon 010-442 11 00 (växel). 

Om Ni vill skicka e-post till en kontaktperson används adressen förnamn.efternamn@hsb.se