Tunö Brf

Förvaltning

HSB svarar för fastighetsförvaltning och ekonomiförvaltning.

Frågor rörande överlåtelser, panter, garage, p-platser och årsavgifter kontakta HSB kund och medlemsservice, telefon 010-442 11 00, mail service.stockholm@hsb.se.

Logga in på MittHSB för ärenden, felanmälan mm.

Vår förvaltare når du på mailadressen: forvaltaren @ tuno.org.