Tunö Brf

Förvaltning

Detta är aktuell information per den 1 oktober 2019.

HSB svarar för fastighetsförvaltning och ekonomiförvaltning.

Vår förvaltare heter Carl-Robert Engeström och vår personliga handläggare heter Emilie Leach, tillförordnad till tjänsten tillsätts permanent. De träffas på telefon 010-442 11 00 (växel).

Frågor rörande överlåtelser, panter, garage, p-platser och årsavgifter Emilie Leach, telefon 010-442 11 00 (växel). 

Om Ni vill skicka e-post till en kontaktperson används adressen förnamn.efternamn@hsb.se