Tunö Brf

Andrahandsuthyrning

En grundtanke bakom bostadsrätten är att de boende via insats har ett vidare ansvar för sitt boende än vid hyreslägenheter. För att hyra ut i andra hand måste du ha tillstånd av styrelsen. För att få tillstånd krävs att du har beaktningsvärda skäl. Detta kan till exempel vara då du på grund av arbete eller studier tvingas att, under en begränsad tid, vistas på annan ort.