Tunö Brf

Vår bostadsrättsförening

bild

Att bo med bostadsrätt innebär enkelt uttryckt att man är medlem i en förening och att man äger rätten att nyttja bostadslägenheten för obegränsad tid. Bostadsrätt innebär också att medlemmarna i en bostadsrättsförening gemensamt äger och förvaltar hus och mark som hör till bostadsrättsföreningen. 

Bostadsrättsformen ger dig möjlighet att själv utforma din bostad och tillsammans med andra forma boendemiljön. Du är välkommen att engagera dig i föreningens verksamhet. Det kan gälla praktiskt arbete med den yttre miljön, studiecirklar, informationsarbete, styrelsearbete och inte minst att delta på föreningsmötena.

Varje år har föreningen ordinarie föreningsstämma. På denna behandlas föregående års verksamhet. Stämman väljer styrelse och behandlar förslag från styrelsen och från medlemmarna. Förslagen från medlemmarna, motioner, ska vara inlämnade senast den sista februari varje år innan årsmötet. Alla medlemmar har rätt att vara med på föreningsstämman och har en rösträtt per lägenhet.