Tunö Brf

Träfflokal

Hyra av lokal ej möjlig för tillfället

2021-08-18: P.g.a. vattenskada sker inga uthyrningar av lokalen tills vidare. 


Helsingörsgatan 7

Träfflokalen hittar du på Helsingörsgatan 7