Tunö Brf

Träfflokal

Hyra av lokal ej möjlig för tillfället

2022-01-12: P.g.a. rådande situation sker inga uthyrningar av lokalen tills vidare. 

Vi uppdaterar denna sida när beslutet ändras


Helsingörsgatan 7

Träfflokalen hittar du på Helsingörsgatan 7