Tunö Brf

Förrådsutrymmen

Förråd

Föreningen har 17 stora förråd (210 kr/mån) och 24 små förråd (105 kr/mån). Kontakta förvaltningsassistenten om du behöver ett förråd.

Cykelrum

Cykelrum finns på Helsingörsgatan 19 och Langelandsgatan 18. Nycklar kan du köpa på föreningsexpeditionen.

Cyklar får inte ställas i trapphusen eller i barnvagnsrummen.
Köp och utlämning av nycklar
Cykelförrådsnyckel deposition 100 kr vid återlämnande återfås 100 kr

Barnvagnsrum

För barnvagnar finns särskilda rum i trapphusen, till vilka portnyckeln passar.