Tunö Brf

Bomnyckel

Nyckel till bommar utlånas mot deposition i föreningslokalen under expeditionstid.

Köp och utlämning av nycklar
Bomnyckel 500 kr vid retur inom 14 dagar återbetalas 500 kr, annars återbetalas 200 kr