Tunö Brf

Uteplatser

De boende med uteplatser ansvarar själva för att uteplatsen är i gott skick. Föreningen ansvarar för förråd och plank. De boende ansvarar själva för staket.

För allas trivsel ska uteplatser vara fria från sopor och skräp.

Regler för uteplatser

 • Uteplatsen skall vara välvårdad och hållas i gott skick.
 • Växtlighet innanför staketet/uteplatsen sköts och planteras av den boende. Denna skall vara välansad och gräsmatta ska klippas. Växtlighet måste hållas fri från fasad med minst 30 cm avstånd.
 • Växtlighet utanför staketet/uteplatsen planteras och sköts av föreningen. Om du anser att någon växtlighet stör eller inte sköts ordentligt, kontakta styrelsen.
 • För uteplatser som är vända mot gårdsbaksida är det tillåtet med en mindre plantering utanför staket/uteplats, så länge den hålls i gott skick och inte stör grannar eller inverkar menligt på föreningens möjlighet att sköta övrig växtlighet.
 • Det är tillåtet att vattna föreningens växtlighet om behov finns. Det är även tillåtet att plocka frukt från de fruktträd som föreningen har.
 • Väljer man att ha staket skall det vara målat i kulör BY 43, t.ex. Sadolin Cuprinol Täckfärg BY43 och ha en maxhöjd på 110 cm från marken. Plankorna på staketet skall vara vertikala. Innan du sätter upp staket måste du få ett godkännande från styrelsen.
 • Staket ska målas och lagas vid behov.
 • Väljer man att byta markplattor så skall det ske på ett fackmannamässigt sätt. Kom också ihåg att rengöra markplattorna från t.ex. mossa vid behov.
 • För vår gemensamma trivsel, så ska man inte använda sin uteplats för förvaringsutrymme för t.ex. gamla möbler, bildäck och annat som kan anses störande för grannar. Tänk på att utrymmet utanför uteplatsen är vårt gemensamma utrymme och där får man inte ställa saker.
 • För följande åtgärder måste man komma in med en skriftlig förfrågan inklusive en skiss till styrelsen och få ett godkännande:
  • Utöka ytan på sin uteplats
  • Sätta upp staket eller flytta befintligt staket. Om du önskar sätta upp staket högre än 110 cm måste detta anges i ansökan.
  • Bygga ett trägolv.
  • Annan väsentlig förändring
 • Ingen bebyggelse får finnas på uteplatsen utom de existerande bodarna och man får heller inte fästa något i fasaden utan styrelsens medgivande.
 • Undantag från dessa regler kan medges genom att inkomma med en skriftlig ansökan till styrelsen.