Tunö Brf

TV

OM TV

Genom avtal från och med 20 november 2017 med Telenor tillhandahåller Tunö ett brett utbud av analoga och digitala TV-kanaler. Alla hushåll har fått en broschyr från Bredbandsbolaget/Telenor där information om grundutbud och tilläggspaket finns. Om inte, eller om man har frågor, kan man ta kontakt med Telenor kundservice privat: 020-22 22 22, öppettider vardagar 8-21, helger 9-21.

E-post generella frågor: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se

Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Om andra typer av sladdar används kan bild och ljud hos övriga boende störas. Godkända sladdar (radioavstörda) finns att köpa hos närmaste TV- eller radiohandlare. 

Parabolantenner

Om du vill sätta upp egen parabolantenn gäller särskilda regler. Du måste kontakta styrelsen innan du monterar upp parabolantennen! 

Våra gemensamma TV-kanaler

Här finns Tunös kanalplan för det analoga utbudet. Det går bra att ladda ner den vid behov.

För frågor angående TV-utbudet kontakta Telenor

Kundservice privat: 020-22 22 22, öppettider vardagar 8-21, helger 9-21


Maila oss 

E-post generella frågor: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
E-post tekniska frågor, driftstörningar: support.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
Web: https://www.telenor.se/mitt-telenor/