Tunö Brf

Bredband & Telefoni

Fast telefoni via telejacket

Traditionella telefonjack finns i varje lägenhet och för att använda dessa krävs ett abonnemang som tecknas direkt med operatörerna, t.ex. Telia. Tekniken som används för detta är föråldrad och ersätts mer och mer av IP-telefoni, där signalerna istället går via bredbandet. 

För Tunös medlemmar som vill ha fast telefoni hemma erbjuds IP-telefoni där den fasta kostnaden för tjänsten ingår i årsavgiften för bostaden.


Bredband & IP-telefoni

Genom gruppavtal med Obenetwork tillhandahåller Tunö bredband samt IP-telefoni. Nätverksuttag finns monterat ovanför entrédörren. 

I årsavgiften för bostaden ingår abonnemang för bredband och telefoni men samtalsavgifter och övriga tilläggstjänster ingår ej. 

Beställning av IP-telefoni görs genom att maila support@obenetwork.com 

Du kan välja mellan att få ett nytt telefonnummer eller behålla ditt gamla genom att portera (flytta) det till Obenetwork. Portering kostar vanligtvis 350kr men är kostnadsfri fram till 2020-07-31. 

   
Bredband
0 kr/mån
 100/100 Mbit/s
  Telenor (upphörde 2020-04-30)
 1000/1000 Mbit/s
Obenetwork (fr.o.m. 2020-04-30)IP-telefoni 0 kr/mån (samtalsavgifter ingår ej)
 Samtalsavgifter se prislista Klicka för prislista 

Kundtjänst/Support - Obenetwork

Kontaktuppgifter till Kundtjänst/support hittar du här: https://www.obenetwork.com/kundtjanst.


Router

För att dra störst nytta av vår snabba gruppanslutningen för bredband bör ni använda en bra router. I vårt gruppavtal ingår inte en ny router, utan bekostas av medlemmen själv. 

En router används för att koppla datorer och andra enheter i ditt hem med internet, både trådlöst (wifi) eller via nätverkskabel. Routern skapar ett eget nätverk och ger ett visst skydd ut mot internet. Generellt sett fungerar de flesta routrar med vårt bredband. Om du redan har en router kommer den att fungera.

För att nyttja den höga hastigheten behövs en router som klarar 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) på internetporten (WAN-porten). Följande modeller rekommenderas av Obenetwork, men det är helt ok att välja andra modeller.

Standardmodell: ASUS RT-AC65P - AC1750 
Denna router kommer passa för de flesta normalanvändare

För högre krav: ASUS RT-AC86U - AC2900  
Om ni är många i hushållet som använder mycket bandbredd och har höga krav, t.ex. spelar mycket spel och samtidigt streamar film/video i hög upplösning.

Enklare modell: ASUS RT-AC52U B1 - AC750 
För den som bara har enstaka användare samtidigt och inte har höga krav på till exempel att alltid kunna streama film i högsta upplösning.


Bredband & IP-telefoni - byte av bredbandsleverantör 2020-05-01

Den 1 maj 2020 bytte vi till en ny bredbandsleverantör (Obenetwork) för vår gruppanslutning. Det nya bredbandsavtalet innebär en ökad hastighet från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s (upp- och nedströms) till en lägre kostnad för föreningen.


Retur av router till Telenor

Om ni lånar en router av Telenor, kan Telenor vilja ha tillbaka den om modellen är relativt ny. Detta är en överenskommelse mellan varje boende och Telenor och styrelsen kan inte säga vad som gäller i just ditt fall. Kontrollera informationen du personligen fått av Telenor för att avgöra vad som gäller. Vid osäkerhet, kontakta Telenor. 

Se allmän information från Telenor om retur av utrustning på Telenors hemsida: https://www.telenor.se/kundservice/retur-av-utrustning/. Där kan man läsa sig till vilka routermodeller Telenor vill ha tillbaka samt att retur kan ske senast 2 månader efter avtalets utgång, d.v.s. senast i juni vill Telenor ha ev. routrar returnerade. Observera att Telenor förblir vår leverantör för TV, dvs. ingen utrustning som rör TV ska returneras.


Kan jag behålla min router från Telenor?

Routern från Telenor ska fungera med det nya bredbandet men vi avråder från att behålla den av följande anledningar: 

- om routern är av gammal modell som Telenor inte vill ha tillbaka, bör du överväga att köpa en ny av den anledningen - den är så pass omodern att det kan påverka säkerheten, stabiliteten samt prestandan av det nya snabbare bredbandet.

- om routern är av tillräckligt ny modell, kommer Telenor att fakturera dig för ej returnerad utrustning. Detta belopp brukar ligga på 500kr, men kan skilja sig från fall till fall (det framgår av den information du fått i ett brev från Telenor). Du bör överväga att köpa en ny router istället för att betala Telenor för en "gammal". Men du kanske tycker att det är värt att slippa köpa och ställa in ny router.


Saknas information?

Maila in ev. oklarheter till teknik@tuno.org så ska vi försöka förtydliga informationen här på hemsidan. För frågor som rör Telenor, kontakta i första hand Telenor. 


bredband.net-mailadresser bör bytas!

Eftersom bredbandsavtalet med Telenor sagts upp finns inget som hindrar att de avslutar tillhörande @bredband.net-mailadresserna. Att ha e-postkonton hos bredbandsleverantörer är något som avråds från då det idag finns mycket bättre alternativ som Googles Gmail eller Microsofts Hotmail/Outlook. Dessa alternativ är moderna och mer driftsäkra än bredbandsleverantörernas. Dessutom är de inte bundna till/villkorade av något abonnemang och man kan känna sig trygg i att dessa alternativ kommer att finnas kvar en lång tid framöver. Anvisningar för hur du byter e-postkonto, se pdf nedan.

Avrådan gäller även för den nya bredbandsleverantören, d.v.s. använd inte e-posttjänsterna som tillhandahålls av dem.