Tunö Brf

Inre underhåll av bostaden

Medlemmarna svarar själva för inre underhåll. Se närmare broschyren ”Vem skall underhålla bostadsrätten ”. Föreningen följer stadgarna till fullo när det gäller ansvarsfördelning vid skador och underhåll. 

Föreningen rekommenderar starkt att varje bostadsrättsinnehavare tecknar en tilläggsförsäkring för bostadsrätt (även kallat bostadsrättstillägg eller hemförsäkring för bostadsrätt), som ett komplement till den egna hemförsäkringen. Risken är annars stor att du får en högst begränsad ersättning vid en omfattande vattenskada eller brand.

Badrumsrenovering

Vid renovering av badrum står föreningen för kostnaden av utbytet av golvbrunn och arbetet ska utföras av Järfälla badrumsrenovering, tel. 08-583 550 50.

Nya tätskikt skall utföras fackmannamässigt annars gäller inte försäkringar och medlemmen kan bli ersättningsskyldig för uppkomna vattenskador.

Göra ändringar i lägenheten

Styrelsen måste godkänna
För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du
anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna.
Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen,
måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det
är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.