Tunö Brf

Valberedningens förslag inför årsstämman 2022 (uppdaterat)

Se bilagan nedan för valberedningens förslag inför årsstämman


10 maj, 2022