Tunö Brf

Värmen i Föreningen

Tunö har lite obalans i värmesystemet för tillfället och håller på att se över detta. Det närmaste dagarna kommer en injustering av värmesystemet att ske och hoppas att detta skall minska obalansen.

10 nov, 2022