Tunö Brf

Tvärbanan vid Ärvinge

Stockholms stad bygger ut tvärbanan

Den nya stäckan kommer att gå mellan Norra Ulvsunda och Helenelund. Det kommer i längden att vara positivt eftersom fler transportmöjligheter öppnas för de som bor här i Kista. Däremot så kommer det att märkas av under byggnationen. För att läsa mer om detta besök Stockholms läns landstings webbplats genom att klicka här . Det går också att besöka Stockholms stads hemsida för bygg- och plantjänst. Diarienummer 2018-04111.

Grannsamverkan har även lämnat in en skrivelse till Stockholms Stad angående denna utbyggnad.

I filen nedan finnes utredningen av sträckan Ärvinge - Kista C.

Tvärbanan Kistagrenen


3 jul, 2019