Tunö Brf

Tillgång till cykelrum för radhusen

Det ska nu fungera även för er som bor i radhusen att komma in till respektive cykelrum. 

För att få den uppdaterade behörigheten, behöver varje nyckel sättas in i "Hot spoten".

Hot-spot finns uppsatt vid entrén till träfflokalen, Helsingörsgatan 7.

4 okt, 2020