Tunö Brf

bild

Skyddsrum

Klicka här för information om skyddsrum

Inom föreningen finns ett skyddsrum (Skyddsrum: 167640-1, Helsingörsgatan 21). Fastighetsägaren (styrelsen) behöver uppfylla vissa underhållskrav samt ansvarar för att skyddsrummet ska kunna ställas iordning och brukas för sitt ursprungliga ändamål inom 48 timmar. Skyddsrum i Sverige är i händelse av krig till för alla, d.v.s. skyddsrummet inom föreningen är inte specifikt för dess medlemmar. Vem som helst har rätt att söka skydd i närmaste skyddsrum. Ta hjälp av kartan för att hitta närmaste skyddsrum.


För information om skyddsrum och Sveriges beredskap vid krig eller kris, gå till MSBs webbplats (Myndigheten för samhällskydd och beredskap):

Klicka här för information om skyddsrum

30 mar, 2022