Tunö Brf

Problem med portkoder

Vi har för närvarande driftstörningar med portkoderna på samtliga portar i föreningen.

Fastighetsförvaltaren HSB har kontaktats och är medveten om felet och åtgärder för att återställa portkodssystemet planeras. Portnycklar fungerar däremot som vanligt.

7 dec, 2022