Tunö Brf

Om värmen i bostaden

Våra värmesystem börjar bli till åren och funkar tyvärr inte alltid perfekt. Om du har under 20 grader i din lägenhet så ska du göra en felanmälan till HSB och då kommer fastighetsskötare ut och mäter temperaturen i din lägenhet. 

Om den är under 20 grader så kommer HSB göra en felsökning för att hitta orsaken till detta och försöka åtgärda problemet.

Varje år inför vintern bör alla termostater motioneras för att funka bra. För att göra detta, vrid ratten på elementet fram och tillbaka från minimiläge till maxläge några gånger. 

Dessutom behöver elementen luftas, denna video beskriver hur man gör.


7 dec, 2021