Tunö Brf

Medlemsmöte - Brandsäkerhet

Boka onsdag 30 nov. kl 18.30 för en infoträff om brandsäkerhet. Vi ses i föreningslokalen Helsingörsgatan 7.

Brandmästare Bo Hedberg från Brand & Säkerhetsteknik informerar oss om

Brandskydd i flerbostadshus

Ämnen som tas upp är:

Ansvar
Lagar och regler
Förebyggande brandskydd
Riskhantering
Brandorsaker/risker
Åtgärder vid brand/släckutrustning

Välkomna!
Styrelsen

Föreningen bjuder på fika.21 nov, 2016