Tunö Brf

Kallelse till årsstämma (OBS! ÄNDRAD LOKAL)

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 juni, klockan 19:00, i lokalen Auditoriet i Kista Science Tower, Färögatan 33

OBS! På grund av osäkerhet kring restriktioner reserverar sig styrelsen för att tidpunkt, plats och format för hur mötet hålls kan komma att ändras. I sådana fall kommer detta anslås.

Datum: 8 jun, 2021
Tid: 19:00


1 maj, 2021