Tunö Brf

Kallelse till Årsstämma

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 maj kl 19.00 i Kista Kyrka. Kaffe finns från kl 18:30.

Väl mött!

Styrelsen

15 apr, 2019

Kallelse till Årsstämma

Härmed kallas alla medlemmar i Tunö BRF till ordinarie föreningsstämma onsdag den 16 maj kl 19 i Kista Kyrka. Kaffe finns från kl 18.30.

Välkomna!

Styrelsen för brf Tunö

19 apr, 2018

Kallelse till Årsstämma

Medlemmarna i Tunö brf kallas till årsstämma  onsdag den 18 maj kl 19.00.

Lokal: Samlingssalen, Kista kyrka.

Vi bjuder på kaffe från kl 18.30.

Väl mött!

Styrelsen

24 apr, 2016

Kallelse till årsstämma

Tunö bostadsrättsförenings medlemmar kallas till årsstämma onsdagen den 27 maj kl 19.

Lokal: Kista kyrka, församlingssalen

Vi bjuder på fika från kl 18.30.

Välkommen

Styrelsen

6 maj, 2015