Tunö Brf

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 juni, klockan 19:00, på O'Learys Kista Galleria

OBS! På grund av osäkerhet kring restriktioner reserverar sig styrelsen för att tidpunkt, plats och format för hur mötet hålls kan komma att ändras. I sådana fall kommer detta anslås.

Datum: 8 jun, 2021
Tid: 19:00

1 maj, 2021

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 14 maj, klockan 19:00, i O'Learys Kista Galleria

OBS!  Ny  plats:  O'Learys  Kista  Galleria.

OBS! På grund av det rådande läget med COVID-19 reserverar sig styrelsen för att förändringar av tidpunkt, plats och format för hur mötet hålls kan komma att ändras. I så fall kommer detta anslås.

Viktigt! Om du har symtom, håll dig hemma. Följ rekommendationer från FHM.

Vidare ser vi helst endast en deltagare per hushåll för att hålla antalet deltagare så lågt som möjligt.

Om du tillhör en riskgrupp eller är 70+, följ rekommendationer från FHM, vilket i skrivande stund innebär att du bör stanna hemma.

Datum: 14 maj, 2020
Tid: 19:00


1 apr, 2020

Kallelse till Årsstämma

Medlemmarna i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 maj kl 19.00 i Kista Kyrka. Kaffe finns från kl 18:30.

Väl mött!

Styrelsen

15 apr, 2019

Kallelse till Årsstämma

Härmed kallas alla medlemmar i Tunö BRF till ordinarie föreningsstämma onsdag den 16 maj kl 19 i Kista Kyrka. Kaffe finns från kl 18.30.

Välkomna!

Styrelsen för brf Tunö

19 apr, 2018

Kallelse till Årsstämma

Medlemmarna i Tunö brf kallas till årsstämma  onsdag den 18 maj kl 19.00.

Lokal: Samlingssalen, Kista kyrka.

Vi bjuder på kaffe från kl 18.30.

Väl mött!

Styrelsen

24 apr, 2016