Tunö Brf

Installation av ny värmeväxlare

Arbete pågår just nu för att installera den nya värmeväxlaren och förväntas vara klar 

2022-11-23. Det kan förekomma mindre störningar under arbetets gång.

22 nov, 2022