Tunö Brf

Dags för OVK - tillträde till bostaden krävs

Det är nu dags att genomföra den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i föreningens bostäder.

Kontrollen och ev. injustering kommer att utföras av entreprenören DQ Ventilation AB (DQ Vent) och kommer att genomföras i maj (v.18-20)DQ Vent kommer att avisera vilket datum som gäller för just er och det är viktigt att ni ser till att kontrollanterna får tillträde till bostaden. Kan ni inte vara hemma vid kontrolltillfället finns möjlighet att lämna in era nycklar. 

OVK är obligatoriskt. Skulle entreprenören inte få tillträde till lägenheten efter avisering kommer efterföljande försök att debiteras den boende 

DQ Vent meddelar datum, information kring nyckelhantering, legitimering av kontrollanten vid besök, samt vilka åtgärder de vidtar för att minska smittspridningen av coronaviruset (COVID-19). 

Kontaktperson DQ Vent: Milla Qviberg

19 apr, 2021