Tunö Brf

Byte av låssystem för BRF Tunö


Inom kort kommer Brf Tunö att göra ett byte av befintligt låssystem avseende portar, barnvagnsrum etc. Anledningen är att dagens låssystem börjat krångla och saknar kopieringsskydd.  


Varje lägenhet kommer att få tre (3) nycklar där nycklarna kodas till aktuell port, barnvagnsrum, cykelförråd, sopnedkast på gårdarna men även till de utrymmen man eventuellt har extra såsom förrådsutrymmen och garage. De som bor i radhusen kommer att få sina nycklar kodade för cykelförråd, sopnedkast på gårdarna och extra utrymmen. Alltså behövs endast en nyckel för att komma in där man är behörig.  

 

I fortsättningen innebär det att de som bor på Langelandsgatan kommer att komma in i cykelrummet på L18 och de som bor på Helsingörsgatan kommer att komma in i cykelrummet på H19. 

 

Detta innebär INTE att föreningen kommer att byta i varje lägenhetsdörr utan bara i entréer eller motsvarande. 

Om man behöver fler än tre nycklar kan dessa beställas för 350kr/st. Beställ genom att maila namn, lägenhetsnummer och antal till: nycklar@tuno.org.


För att kunna lämna ut nycklar, i dessa tider, kommer vi att behöva dela upp utlämnandet till att ske kvällstid enligt följande: 


Boende på 

 Langelandsg. 6-24   Måndag 22/6 kl. 18:00-20:00 
 Langelandsg. 26-46  Tisdag 23/6 kl. 18:00-20:00
 Helsingörsg. 5-19  Onsdag 24/6 kl. 18:00-20:00 
 Helsingörsg. 21  Torsdag 25/6 kl. 18:00-20:00


Utlämningen sker på expeditionen (träfflokalen), Helsingörsgatan 7. 

 

Nycklar lämnas endast ut till bostadsrättsinnehavare 

 

LEGITIMATION KRÄVS

17 jun, 2020