Tunö Brf

Avgiftshöjning

Det är just nu en hög inflation i Sverige, i skrivande stund är den 9%. Föreningens kostnader ökar med inflationen precis som alla andra kostnader i Sverige. Dessutom ökar kostnaderna för fjärrvärme kraftigt på grund av den pågående energikrisen. Våra elkostnader ökar, men Tunö har ett bra avtal och elkostaderna är fortfarande relativt låga jämfört med vad marknadspriset är idag. Huvuddelen av våra lån är bundna till 2024, men därefter kommer även våra räntekostnader att stiga, exakt hur mycket är idag omöjligt att säga, men vi bedömer att de förmodligen kommer hamna på 3-5%, vilket jämfört med de 0,70% vi har idag innebär en kraftig kostnadsökning.

Med detta underlag och för att se till att föreningen har fortsatt god ekonomi, har styrelsen beslutat att höja årsavgifterna med 5% från den första januari 2023. 

Hyror på garage, parkeringsplatser och förråd är oförändrade.

Uppdatering 2022-12-19

Tyvärr så har det blivit en miss i aviseringen för kvartal 1 som gjort att höjningen av avgifterna inte kommit ut i tid. HSB håller på och jobbar på detta och det kommer att skickas ut separata avier med höjningen.

17 okt, 2022