Tunö Brf

Avgifter 2022 - oförändrade

Styrelsen har gått igenom budgeten och inga avgiftshöjningar kommer att ske för år 2022. Detta gäller avgift för bostäder samt hyror för förråd, garage- och parkeringsplatser.

29 okt, 2021