Tunö Brf

Anslagstavlan

Rastning av hundar på föreningens mark

Till Tunö brf:s medlemmar!

Rastning av hundar på föreningens mark är förbjudet.

Det gäller även gräsmattan på baksidan av Langeland 26-34. Medlemmar klagar över att det ligger kvar hundbajs som hundägarna inte plockar upp efter sina fyrfota vänner. Till förtret för båda barn och vuxna.

Skärpning!

Styrelsen

27 mar, 2020

bild

Spara på vattnet!

Till Tunö brf:s medlemmar

Styrelsen vill uppmana medlemmarna att Spara på vatten!

Genom att inte slösa med vattnet kan vi spara ca 170 000 kr/år!

Vi förbrukar ca 42 400 kubikmeter vatten per år. Och får betala 361 000 kr i fast nyttoavgift. Vid 40 000 kubikmeter/år ligger en avgiftsgräns som gör att vi kan spara 170 000 kr i fast nyttoavgift.

Om vi alla bemödar oss om att inte låta kranen stå och rinna, om vi inte handdiskar under rinnande kran och tvättar utan att fylla våra tvättmaskiner  m m så kan vi förhoppningsvis få ner vattenförbrukningen till det önskade målet 40 000 kubikmeter/år. Och vi sparar 170 000 kr/år. Pengar som vi kan använda till annat som vi behöver i föreningen.

Styrelsen

Tunö Brf


27 mar, 2020

Sandsopning stora parkeringen

Sandsopning av stora parkeringen, Langelandsgatan 6-14, kommer att ske onsdag 18 mars mellan kl 10-14.

För att arbetet ska gå så smidigt som möjligt måste alla bilar på parkeringen vara flyttade från parkeringen under tiden blåsning och sopning pågår.

Azalea mark och trädgård utför arbetet.

Styrelsen

Tunö brf

5 mar, 2020

Lås på sopnedkasten utomhus

Av säkerhetsskäl har sopnedkasten utomhus försetts med lås.

Det gäller sopnedkastet på gården Helsingörsgatan, på gården vid Langelandsgatan 18 samt på gården vid Langelandsgatan 30.  Nycklar till berörda radhus har delats ut.

Styrelsen

2 mar, 2020

Sida 2 av 23 «« »»