Tunö Brf

Anslagstavlan

Kallelse till årsstämma (OBS! ÄNDRAD LOKAL)

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 juni, klockan 19:00, i lokalen Auditoriet i Kista Science Tower, Färögatan 33

OBS! På grund av osäkerhet kring restriktioner reserverar sig styrelsen för att tidpunkt, plats och format för hur mötet hålls kan komma att ändras. I sådana fall kommer detta anslås.

Datum: 8 jun, 2021
Tid: 19:00


1 maj, 2021

Nya elmätare - kort strömavbrott

Vi har gjort en upphandling av nya elmätare då de befintliga börjar bli till åren. 

Installationen påbörjas vecka 17. Inget tillträde till lägenheten krävs för detta, däremot kommer ett kortare elavbrott (på några minuter) ske för varje lägenhet. I varje port aviseras det vilken dag som gäller för just er.

26 apr, 2021

Dags för OVK - tillträde till bostaden krävs

Det är nu dags att genomföra den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) i föreningens bostäder.

Kontrollen och ev. injustering kommer att utföras av entreprenören DQ Ventilation AB (DQ Vent) och kommer att genomföras i maj (v.18-20)DQ Vent kommer att avisera vilket datum som gäller för just er och det är viktigt att ni ser till att kontrollanterna får tillträde till bostaden. Kan ni inte vara hemma vid kontrolltillfället finns möjlighet att lämna in era nycklar. 

OVK är obligatoriskt. Skulle entreprenören inte få tillträde till lägenheten efter avisering kommer efterföljande försök att debiteras den boende 

DQ Vent meddelar datum, information kring nyckelhantering, legitimering av kontrollanten vid besök, samt vilka åtgärder de vidtar för att minska smittspridningen av coronaviruset (COVID-19). 

Kontaktperson DQ Vent: Milla Qviberg

19 apr, 2021

Sida 2 av 27 «« »»

Tunöbladet

Tunöbladet har upphört. Vi satsar istället på att hålla hemsidan så uppdaterad som möjligt