Tunö Brf

Anslagstavlan

Radonmätning - insamling av dosor

Radonmätning har skett i vissa av Brf Tunös lägenheter. Mätdosorna lämnades ut i februari för mätning under två månader. Företrädesvis delades dosorna ut i markplan där riskerna är störst att utsättas för radonet. Nu är det dags att samla in dessa vilket kommer att göras av Lars Abrahamsson från styrelsen. Dessa skickas sedan vidare för analys. 


15 apr, 2021

Värmesystem - Slingspolning beställd

Under vintern 2020-2021 har Tunö haft problem med värme som många medlemmar har uppmärksammat. Ett antal åtgärder har genomförts, vi har höjt upp värmekurvan och felsökt systemet för att hitta grundorsaken till problemet. I ett antal lägenheter har spolning av slingor och utbyte av slingventiler genomförts med goda resultat.

Styrelsen har nu beställt spolning i ytterligare 35 lägenheter för att försöka få bukt med värmeproblemen i alla lägenheter. Berörda medlemmar kommer att kontaktas av entreprenören BNJ Rör.

14 apr, 2021

Information från styrelsen om pågående och kommande projekt

Se bilaga för information om pågående och kommande projekt/arbeten inom föreningen.


23 mar, 2021

2021-03-02 Driftstörning TV (L12-L14) - Åtgärdat

Felet ska nu vara åtgärdat.

Ärendenr: 18370437.

3 mar, 2021

Sida 2 av 26 «« »»