Tunö Brf

Anslagstavlan

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Finns nu under avsnittet "Föreningen"

21 jun, 2021

Kallelse till årsstämma (OBS! ÄNDRAD LOKAL)

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 8 juni, klockan 19:00, i lokalen Auditoriet i Kista Science Tower, Färögatan 33

OBS! På grund av osäkerhet kring restriktioner reserverar sig styrelsen för att tidpunkt, plats och format för hur mötet hålls kan komma att ändras. I sådana fall kommer detta anslås.

Datum: 8 jun, 2021
Tid: 19:00


1 maj, 2021

Nya elmätare - kort strömavbrott

Vi har gjort en upphandling av nya elmätare då de befintliga börjar bli till åren. 

Installationen påbörjas vecka 17. Inget tillträde till lägenheten krävs för detta, däremot kommer ett kortare elavbrott (på några minuter) ske för varje lägenhet. I varje port aviseras det vilken dag som gäller för just er.

26 apr, 2021

Sida 1 av 26 »»

Tunöbladet

Tunöbladet har upphört. Vi satsar istället på att hålla hemsidan så uppdaterad som möjligt