Tunö Brf

Stadgar

Reviderade stadgar

Här nedan finns de reviderade förslag till stadgar i Tunö Brf som behandlades på årsstämman 2017.