Tunö Brf

Expedition

Helsingörsgatan 7 finns föreningens expedition.

P.g.a. Covid-19 håller expeditionen stängt tills vidare. 

Tunös medlemmar är välkomna att kontakta styrelsen

För nycklar - se "Nycklar"

Övriga frågor från medlemmar - mejla till kontakt @ tuno.org (utan mellanslag) 

Expeditionen är för närvarande ej öppen onsdagar kl. 18:00 – 19:00. Här är du mycket välkommen med frågor och synpunkter samt boka föreningslokalen för möten och kalas.

Från mitten av juni till mitten av augusti, liksom under jul- och nyårshelgerna, är expeditionen stängd.

Om du som medlem vill kontakta föreningen mejla till kontakt @ tuno.org (utan mellanslag)