Tunö Brf

Kontaktpersoner för Tunö Brf

Kontaktpersonernas uppgift är bl.a. att förmedla information mellan polisen och de boende. Det kan t.ex. handla om att informera om brott men också om hur man kan förebygga brott.

Frans Jansson, 0709-10 67 58


Elsa Rönström, 0705-52 33 56 


Ulla Edberg, 08-755 89 29 


Jarmo Pöllänen, 0707-31 87 48


Eva Borggren, 08-751 84 74 


Börje Borgström, 08-750 96 71 


Mats Hellberg, 08-752 77 72


Lisbeth Ericson, 08-750 97 73