Tunö Brf

Portombud för Tunö Brf

Portombudets uppgift är bl.a. att förmedla information mellan polisen och de boende. Det kan t.ex. handla om att informera om brott men också om hur man kan förebygga brott.

Helsingörsg. 5
Frans Jansson
Helsingörsg. 5
0709-10 67 58


Helsingörsg. 7
Elsa Rönström
Helsingörsg. 7
0705-52 33 56


Helsingörsg. 9 - 19
Svante Färnbo
Helsingörsg. 19
0705-39 65 66


Helsingörsg. 21
Marie Cederlund
Helsingörsg. 21
08-751 52 40


Langelandsg. 6
Babbis Faniadis
Langelandsg. 14
0707-12 02 46


Langelandsg. 8 - 10
Ulla Edberg
Langelandsg. 10
08-755 89 29


Langelandsg. 12
Vakant


Langelandsg. 14
Jarmo Pöllänen
Langelandsg. 14
0707-31 87 48


Langelandsg. 18 - 24
Eva Borggren
Langelandsg. 18
08-751 84 74


Langelandsg. 26 – 32, 36
Börje Borgström
Langelandsg. 36
08-750 96 71


Langelandsg. 34
Mats Hellberg
Langelandsg. 34
08-752 77 72


Langelandsg. 38-46
Lisbeth Ericson
Langelandsg. 46
08-750 97 73

Grannsamverkan Tunö Brf

logga för grannsamverkan