Tunö Brf

Tvättstugor

Tvättstugor finns på Helsingörsgatan 7 och på Langelandsgatan 24. De är endast till för föreningens egna medlemmar för hushållstvätt, 6 gånger per månad. Till varje lägenhet hör en tvättstugebricka som används för att boka en tvättid, som omfattar 3 timmar. Varje dag finns sex tvättpass mellan kl. 07:00 och kl. 22:30. Sista halvtimmen får endast användas för torkskåpen.

Bokad tvättid bortfaller efter 1 timme om man har uteblivit från sin bokning dvs. man kan vara max 1 timme sen.

Exempel:

Bokat pass:    07:00 – 10:00

Ledigt:    08:00 – 10:00 (om den som bokat uteblivit)

Senast som man kan tvätta inom bokningsintervallet bestäms av vilket program man väljer på tvättmaskinen. Programtiden är c:a 30 till 90 minuter.
Det är viktigt att alla har städat efter sig vid avslutat tvättpass. Se i övrigt tvättregler i tvättstugan.

Tvättstugebricka kostar 200 kr.