Tunö Brf

Gemensamma utrymmen och platser

bild

Boendemiljön

Gemensam trivsel och god boendemiljö skapar vi gemensamt genom vårt handlande.
Den yttre miljön värnar vi om genom aktsamhet om buskar och planteringar, samt genom att anmäla all skadegörelse. Parkering av bilar är ej tillåten på föreningens mark.