Tunö Brf

Värme

Så här fungerar värmen

Bostaden värms upp av ett centralstyrt vattenburet system.

Underhåll av värmesystemet i bostaden

Varje år inför vintern bör alla termostater motioneras för att funka bra. För att göra detta, vrid ratten på elementet fram och tillbaka från minimiläge till maxläge några gånger. 

Under sommaren bör ratten vridas till maxläge för att inte stiftet (i ratten) ska fastna i minimiläget inför vintern.

Dessutom behöver elementen luftas, denna video beskriver hur man gör.


Kallt i bostaden

Våra värmesystem börjar bli till åren och funkar tyvärr inte alltid perfekt. Om du har under 20 grader i din lägenhet och du utfört underhållet ovan, ska du göra en felanmälan till HSB. Då kommer fastighetsskötare ut och mäter temperaturen i din lägenhet. 

Om den är under 20 grader så kommer HSB göra en felsökning för att hitta orsaken till detta och försöka åtgärda problemet.