Tunö Brf

TV

Kabel-TV

Genom avtal från och med 20 november 2017 med Telenor tillhandahåller Tunö ett brett utbud av analoga och digitala TV-kanaler. Alla hushåll har fått en broschyr från Bredbandsbolaget/Telenor där information om grundutbud och tilläggspaket finns. Om inte, eller om man har frågor, kan man ta kontakt med Telenor kundservice

Endast godkända antennsladdar får anslutas mellan TV (eller radio) och antenndosan. Om andra typer av sladdar används kan bild och ljud hos övriga boende störas. Godkända sladdar (radioavstörda) finns att köpa hos närmaste TV- eller radiohandlare. 

Våra gemensamma TV-kanaler

Nedan finns Tunös kanalplan för det analoga utbudet. 

För frågor angående TV-utbudet kontakta Telenor.


Telenor Kundservice

Kundservice privat: 020-22 22 22, öppettider vardagar 8-21, helger 9-21 

E-post generella frågor: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
E-post tekniska frågor, driftstörningar: support.fastbredbandochtv.privat@telenor.se
Web: https://www.telenor.se/mitt-telenor/ 

Parabolantenner

Om du vill sätta upp egen parabolantenn gäller särskilda regler. Du måste kontakta styrelsen innan du monterar upp parabolantennen!