Tunö Brf

Ventilation

Så här fungerar ventilationen

Bostaden ventileras med mekanisk frånluft. Det innebär att den förorenade luften sugs ut ur lägenheten med hjälp av en gemensam fläkt. Fläkten sitter på taket och är kopplat till ett kanalsystem som går ned till din bostad.


Ventilationen i köket

Det finns två godkända ventilationslösningar för kök i föreningen:

1.  En spiskåpa som är ansluten till den centrala ventilationen. En spiskåpa har ett spjäll som du kan öppna när du lagar mat (via ett vrede på kåpan). Spjället interagerar med husets gemensamma takfläkt och hjälper till att suga ut den förbrukade luften. Det finns även så kallade spisfläktar och dessa är inte tillåtna. Till skillnad mot spiskåpor har spisfläktar egna motorer och är inte tillåtna i HSB Brf Tunö.

2.  Kolfilterfläkt och frånluftsventil - Det är tillåtet att ha en så kallad kolfilterfläkt i köket, den får dock inte vara kopplad till den centrala ventilationen. I utsuget i väggen ska istället en frånluftsventil sitta. Kolfiltret samlar upp matoset när du lagar mat, den förbrukade luften förs sedan ut ur köket via frånluftsventilen och vidare genom kanalsystemet till takfläkten.

Ventilationen i badrummet

I badrum sitter en frånluftsventil som suger ut fuktig luft från badrummet. Det är inte tillåtet att installera paxfläktar i badrummet.


Underhåll av ventilationen

Om du har en spiskåpa behöver du göra rent filtret regelbundet. Om du har en kolfilterfläkt så behöver du byta kolfilter med jämna mellanrum. Cirka vartannat år brukar vara lagom beroende på hur mycket mat du lagar. Du märker att det är dags att byta när kolfiltret inte längre samlar upp matos.


Planerar du för renovering?

Renovering som påverkar ventilationen i din lägenhet ska godkännas av styrelsen innan den påbörjas. Se avsnittet "Göra ändringar i lägenheten". Tänk på detta när du planerar din renovering:

- Det är inte tillåtet att installera fläktar i badrummet, exempelvis paxfläkt.

- Badrummet ska ha en frånluftsventil som är anpassad till mekanisk frånluftsventilation. Välj en ventil av plåt och inte plast, exempelvis modell KGEB.

- Det är inte tillåtet att installera spisfläktar med motor i köket.

- Spiskåpan ska vara med spjäll (inte fläkt) t.ex. Franke 251-10 eller liknande. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att vald modell är kompatibel med central frånluftsventilation i lägenheter.

- Det är inte tillåtet att bygga för ventilationen i köket. Om du har en kolfilterfläkt ska frånluftsventilen vara åtkomlig.