Tunö Brf

Felanmälan

Allmän

Felanmälan görs måndag-torsdag kl 07:00-17:30, fredag 07:00-13:30 till HSB Stockholm. Alla fel anmäls hit. E-post: service.stockholm@hsb.se

Felanmälan via webben: www.hsb.se/stockholm/felanmalan

Telefon: 010-442 11 00

Allvarliga fel, utanför arbetstid

För allvarliga fel på kvällar efter 17:30 eller helger, som måste åtgärdas omedelbart,ska du ringa HSB Jour

Telefon: 08-695 00 00

Kabel-TV och bredband

Vi har fått nya kontaktuppgifter gällande kabel-tv och bredband. De nya uppgifter finner du nedan.

Kundservice privat: 020-22 22 22, öppettider vardagar 8-21, helger 9-21

E-post generella frågor: service.fastbredbandochtv.privat@telenor.se

E-post tekniska frågor, driftstörningar: support.fastbredbandochtv.privat@telenor.se

Web: https://www.telenor.se/mitt-telenor/

Vid frågor kontakta Jon Petter Gustafsson.

Telefon: 08-751 57 22

Skadedjur

Bekämpning av skadedjur utförs av Anticimex från och med 1 januari 2014. 

Kontorstid kl 08:00 - 17:00.

Telefon: 08-517 634 00

Ange Tunös Fastighetsförsäkring, Folksam nr 271630, vid anmälan av skadedjur etc. 

Hissar

Hissarna sköts av Schindlers hiss. Fel på hissar anmäls till fastighetsskötaren som ser till att felet åtgärdas. 

På kvällar och helger anmäls akuta fel på tel. 08-604 06 85