Tunö Brf

Felanmälan

Allmän

Felanmälan görs måndag-fredag kl 07:00-17:30 till HSB Stockholm.

Telefon: 010-442 11 00

Allvarliga fel, utanför arbetstid

För allvarliga fel på kvällar eller helger, som måste åtgärdas omedelbart,ska du ringa HSB Jour

Telefon: 08-695 00 00

Kabel-TV

Vill du göra en felanmälan? Kontakta Canal Digitals kundservice på telefon:

0770-11 55 11, vardagar kl 08.00-21.00, helger kl 09.00-18.00.

E-post: kundservicekabel@canaldigital.se

Vid frågor kontakta Jon Petter Gustafsson.

Telefon: 08-751 57 22

Skadedjur

Bekämpning av skadedjur utförs av Anticimex från och med 1 januari 2014. 

Kontorstid kl 08:00 - 17:00.

Telefon: 08-517 634 00

Ange Tunös Fastighetsförsäkring, Folksam nr 271630, vid anmälan av skadedjur etc. 

Hissar

Hissarna sköts av Schindlers hiss. Fel på hissar anmäls till fastighetsskötaren som ser till att felet åtgärdas. 

På kvällar och helger anmäls akuta fel på tel. 08-604 06 85