Tunö Brf

Anslagstavlan

Avgiftshöjning

Det är just nu en hög inflation i Sverige, i skrivande stund är den 9%. Föreningens kostnader ökar med inflationen precis som alla andra kostnader i Sverige. Dessutom ökar kostnaderna för fjärrvärme kraftigt på grund av den pågående energikrisen. Våra elkostnader ökar, men Tunö har ett bra avtal och elkostaderna är fortfarande relativt låga jämfört med vad marknadspriset är idag. Huvuddelen av våra lån är bundna till 2024, men därefter kommer även våra räntekostnader att stiga, exakt hur mycket är idag omöjligt att säga, men vi bedömer att de förmodligen kommer hamna på 3-5%, vilket jämfört med de 0,70% vi har idag innebär en kraftig kostnadsökning.

Med detta underlag och för att se till att föreningen har fortsatt god ekonomi, har styrelsen beslutat att höja årsavgifterna med 5% från den första januari 2023. 

Hyror på garage, parkeringsplatser och förråd är oförändrade.

Uppdatering 2022-12-19

Tyvärr så har det blivit en miss i aviseringen för kvartal 1 som gjort att höjningen av avgifterna inte kommit ut i tid. HSB håller på och jobbar på detta och det kommer att skickas ut separata avier med höjningen.

17 okt, 2022

Protokoll från ordinarie föreningsstämma

Finns nu under avsnittet "Föreningen"

25 maj, 2022

Byte tillbaka till tidigare kösystem

Vi har under en tid utvärderat HSB:s digitala kösystem för garage, parkering och förråd. Det har visat sig att det inte lever upp till föreningens krav och vi återgår därför till tidigare system.

Läs mer under avsnittet Föreningen - Förvaltning.

17 maj, 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan).

Kaffe finns från klockan 18:30. 

Datum: 18 maj, 2022
Tid: 19:00


18 apr, 2022

Sida 3 av 33 «« »»

Tunöbladet

Tunöbladet har upphört. Vi satsar istället på att hålla hemsidan så uppdaterad som möjligt