Tunö Brf

Anslagstavlan

Förtydligande gällande BRF Tunö Balansräkning

Under årstämman som ägde rum den 24/05/2023 så ställdes frågan om varför Taxeringsvärdet mark-lokaler skiljer sig markant från föregående år.


Styrelsen har nu varit i kontakt med HSB ekonomi med en förtydligande och fått följande svar:

Fråga från medlem

Under materiella anläggningstillgångar finns not 7 på sidan 17 i årsredovisningen, Taxeringsvärdet mark-lokaler har sjunkit från 2783 kkr 2021 till 43 kkr 2022.


Svar från HSB ekonomi

Det beror på de nya taxeringsvärden från 2022. Fastigheter taxeras om var tredje år. Ibland kan visa delar av fastigheten taxeras upp eller ned. Det som står i årsredovisningen överensstämmer med taxeringsbeslutet från Skatteverket. 


Mvh

/Styrelsen

25 maj, 2023

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Se bilagan nedan för valberedningens förslag inför årsstämman


13 maj, 2023

Målning av parkeringsrutor 15 Maj

Nedan följer lite förhandsinformation gällande sopning målning av parkeringsytor.

Parkeringarna som ska målas om är stora uteparkeringen samt våra gästparkeringar vid Langelandsgatan 6 och Langelandsgatan 14.

Ytorna som ska målas behöver vara fri från grus, damm och salt och HSB kommer att påbörja sopning av ovanstående parkeringsytor med start 9 maj.

Under tiden linjerna målas kan bilar inte stå parkerade och behöver därmed flyttas under tiden arbetet pågår.


Arbetet med målningen påbörjas kl 08:00 den 15e Maj och beräknas vara avslutad 15:00 samma dag.

Mvh
/Styrelsen

28 apr, 2023

Kallelse till årsstämma

Medlemmar i HSB:s bostadsrättsförening TUNÖ i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 24 maj, klockan 19:00, i Kista kyrka (Kryptan). Kaffe finns från klockan 18:30.

Väl mött!

Styrelsen


17 apr, 2023

Sida 2 av 35 «« »»

Tunöbladet

Tunöbladet har upphört. Vi satsar istället på att hålla hemsidan så uppdaterad som möjligt